ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

4E ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Η εταιρεία 4Ε Ενεργειακή A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και διαχειρίζεται Φωτοβολταϊκά Πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.


Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας 4Ε Ενεργειακή A.E. αποτελείται από Φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 5,5MW. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Νομό Βοιωτίας με εγκατεστημένη ισχύ 1MW και Νομό Ηλείας με εγκατεστημένη ισχύ 4,5ΜW.


Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών έργων αναμένεται να αποφέρει ιδιαίτερα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, όπου, με κατ’ εκτίμηση παραγωγή 8.525.000kWh πρόκειται να αποτρέπεται η έκλυση 7.975.000kg CO2 , όσο δηλαδή απορροφούν 11.000 στρέμματα δάσους.


O φωτοβολταϊκός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για τις εγκαταστάσεις πληροί τις αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές της αγοράς, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.  

ΝΕΑ

Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών έργων αναμένεται να αποφέρει ιδιαίτερα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, όπου, με κατ’ εκτίμηση παραγωγή 8.525.000kWh πρόκειται να αποτρέπεται η έκλυση 7.975.000kg CO2 , όσο δηλαδή απορροφούν 11.000 στρέμματα δάσους.

Image description