Εδώ μπορείτε να βρείτε βασικά εμπορικά στοιχεία και μεγέθη,
καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα της 4E Eνεργειακή A.E.

ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 998808360

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122013699000